zaloguj się

 B7 RAMIONA

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś komunikuje się w języku fonicznym>>
    mówić
   2. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś przekazuje komuś jakąś wiadomość>>
    informować

PRZYKŁADY

 1. Moja mama zastanawiała się się, do której szkoły mnie posłać: do Warszawy na plac Trzech Krzyży, czy do Olecka. Mama nie wiedziała, ale logopeda powiedział, że lepiej do Warszawy, bo tam jest wyższy poziom i patrząc na mnie stwierdza, że będę się tam czuć dobrze. Mama przemyślała to i się zgodziła.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: B.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: BARK (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę