zaloguj się

 P2 FRONT_CIAŁO

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś komunikuje się w języku fonicznym>>
    mówić

PRZYKŁADY

 1. Ciężko jest mi zrozumieć rozmowę w języku fonicznym, wolę migać, ale wtedy słyszący mnie stopują. Ale mi jest naprawdę ciężko mówić, a migam płynnie.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: P (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę