zaloguj się

 I1 NOS

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do zwierzęcia z gatunku świniowatych, jedynego dziko występującego przedstawiciela swojego gatunku w Europie>>
    dzik

PRZYKŁADY

 1. Na rożnie było mięso z dzika.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: I.1 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: NOS (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę