zaloguj się

 I FRONT_CIAŁO

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do zwierzęcia z gatunku świniowatych, jedynego dziko występującego przedstawiciela swojego gatunku w Europie>>
    dzik

PRZYKŁADY

 1. Dzik zobaczył samochód i uciekł do lasu.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: I (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę