zaloguj się

 L TORS1

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do osoby, która zarządza jakimś niewielkim przedsiębiorstwem lub jego częścią, lub małą instytucją albo częścią instytucji, lub zespołem ludzi>>
    kierownik
   2. <<odnosi się do organu sprawującego władzę wykonawczą w państwie>>
    rząd
   3. <<odnosi się do zespołu ludzi upoważnionych do kierowania i podejmowania decyzji w danej organizacji>>
    zarząd
   4. <<odnosi się do jednostki organizacyjnej kierującej działalnością innych organizacji>>
    zarząd
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś sprawuje nad czymś lub kimś władzę polityczną lub zawodową>>
    rządzić, sprawować władzę

PRZYKŁADY

 1. Często byłem na zwolnieniu lekarskim, ale kierownik mnie nie wyrzucił. On jest miły.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.1 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: KLATKA PIERSIOWA (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę