zaloguj się

 5 DŁOŃ_WEW

 1. o pracy (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do sumy pieniędzy otrzymywanej za wykonaną pracę>>
    zarobek
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś otrzymuje pieniądze za wykonaną pracę>>
    zarabiać
 2. o czynności (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś gromadzi jakieś przedmioty lub pewną kwotę piniędzy w jakimś konkretnym celu>>
    zbierać
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się wydarzenia, w trakcie którego organizacja lub instytucja zdobywa fundusze za pośrednictwem dobrowolnych wpłat lub określone przedmioty na realizację jakiegoś celu>>
    zbiórka

PRZYKŁADY

 1. o pracy
 2. Pracujemy tak samo, ale ty zarabiasz więcej, a ja mniej! Co to jest?!

 3. o czynności
 4. Zbieram po pięćset, a w zapasie mam schowany tysiąc.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: 5 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: WNĘTRZE DŁONI (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę