zaloguj się

 C FRONT_CIAŁO

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś wykonuje jakąś czynność>>
    robić
  2. w użyciu autonomicznym:
   1. <<służy do zadawania pytania o czyjąś pracę lub wykonywaną przez tę osobę czynność>>
    co robić
   2. <<służy do wyrażenia zdziwienia lub dezaprobaty wobec czyjegoś zachowania>>
    co robić

PRZYKŁADY

 1. Oglądam stary, bardzo ciekawy i ładny film. Jest to dokument, który pokazuje jak w fabryce robią cukier.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: C (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę