zaloguj się

 A2 FRONT_CIAŁO

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności wykonywanej w celu otrzymania za nią wynagrodzenia>>
    praca
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś wykonuje określone działania w celu otrzymania za nie wynagrodzenia>>
    pracować
   2. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś pracując rękami wykonuje jakąś czynność>>
    robić
   3. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś pracując rękami wytwarza coś>>
    robić

PRZYKŁADY

 1. We wtorki pracuję od dziesiątej do szóstej, od szóstej trzydzieści do ósmej mam kurs języka norweskiego.

  Nie pamiętam kim chciałam być z zawodu jak byłam większa, ale pamiętam, że jak byłam mała, podobno chciałam być aktorką. Słyszałam, że to ciężka praca.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: A.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę