zaloguj się

 A1 DŁOŃ_WEW

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do krótkiej podróży odbywanej w celach turystycznych>>
    wycieczka
   2. <<odnosi się do grupy uczestników biorących udział we wspólnej podróży>>
    wycieczka

PRZYKŁADY

 1. Słyszący i Głusi pojechali razem autokarem na wycieczkę do Grecji, aby pozwiedzać.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: A.1 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: WNĘTRZE DŁONI (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę