zaloguj się

 A4 PALCE3

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do przemierzania odległych miejsc w kraju czy na świecie>>
    podróż
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś przemieszcza się do odległych miejsc w kraju czy na świecie>>
    podróżować

PRZYKŁADY

 1. W czasie wolnym lubię po pierwsze spać, po drugie oglądać filmy, po trzecie jeździć na nartach, a po czwarte podróżować.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: C.6_2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PALCE - PALICZKI ŚREDNIE (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę