zaloguj się

1 2

 L POLICZEK

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś wydaje bardzo głośne dźwięki>>
    krzyk
   2. <<odnosi się do głośnych dźwięków>>
    hałas
  2. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy wydawane dźwięki są donośne>>
    głośno
  3. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś mówi bardzo podniesionym głosem>>
    krzyczeć

PRZYKŁADY

 1. Znalazłem kapelusz należący do chłopaka i krzyczałem za nim, żeby mu go oddać, a chłopak w prezencie dał nam trzy gruszki, dla każdego po jednej.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.1 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: POLICZEK (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę