zaloguj się

1 2

 L PRZEDRAMIĘ

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do przyrządu służącego do pisania lub rysowania składającego się z oprawionego pręcika grafitu>>
    ołówek

PRZYKŁADY

 1. W pierwszej klasie, na początku nauki, pisze się ołówkiem.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.1 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZEDRAMIĘ (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę