zaloguj się

 51 CZOŁO

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do osoby, która reprezentuje najwyższy stopień uzdolnień umysłowych>>
    geniusz
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<określa osobę, która ma możliwości szybkiego zdobywania wiedzy i umiejętności>>
    zdolny
   2. <<określa osobę, która ma możliwość wykonania jakiejś czynności>>
    zdolny
  3. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś ma możliwość wykonania jakiejś czynności>>
    potrafić

PRZYKŁADY

 1. Dziecko mówi coś do mnie, ja rozmawiam i mówię mu, żeby poczekało i wracam do rozmowy, ono mnie zaczepia, więc każę mu czekać, ono znów mnie zaczepia mi się złości: "potrafisz z nimi rozmawiać, ale mnie ignorujesz?!".

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: 5.3 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: CZOŁO (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę