zaloguj się

 Z1 CZOŁO

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do zdolności przyswajania nowej wiedzy i umiejętności, a później zastosowania ich w praktyce>>
    inteligencja
   2. <<odnosi się do ogółu informacji o rzeczywistości posiadanej przez daną osobę>>
    wiedza
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do osoby, którą cechuje wysoka zdolność do przyswajania nowej wiedzy i umiejętności>>
    inteligentny

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: CZOŁO (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę