zaloguj się

 L RAMIONA

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do przerwy w trakcie wykonywania jakiejś czynności, np. w marszu>>
    odpoczynek
   2. <<odnosi się do relaksu lub dłuższej przerwy od pracy w formie wyjazdu>>
    odpoczynek
   3. <<odnosi się do warunków odpowiadających komuś oraz takich, które ułatwiają wykonywanie danej czynności>>
    wygoda
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś korzysta z relaksu od pracy lub innych zajęć>>
    odpoczywać, odpocząć

PRZYKŁADY

 1. Włączyłam telewizor i oglądałam, jak w Katyniu stojące wojsko czekało, aż prezydent przejdzie, aby oddać salwę.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.1 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: BARK (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę