zaloguj się

 Z FRONT_CIAŁO

  1. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<charakteryzuje stan przyśpieszonego wykonywania jakieś czynności>>
    prędko
   2. <<charakteryzuje sposób wykonania jakieś czynności w przyśpieszonym tempie>>
    szybko

PRZYKŁADY

 1. Słyszący szybko załatwiają sprawy, a Głusi rozbijają się o ścianę przez dzień, dwa. Lepiej przyprowadzić ze sobą tłumacza i załatwić sprawę szybko.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę