zaloguj się

 L PALCE5

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś czyni wobec kogoś złośliwe uwagi lub zachowuje się prowokacyjnie>>
    dokuczać
   2. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś ocenia negatywnie czyjeś słowa, zachowanie lub jego poglądy>>
    krytykować
   3. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś sprawia, że ktoś inny czuje się zawstydzony, dotknięty, ośmieszony>>
    poniżać

PRZYKŁADY

 1. Kolega chciał mi dokuczyć i narysował mi wąsy pod nosem.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.1 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: ŚRÓDRĘCZE (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę