zaloguj się

 L TORS

  1. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<charakteryzuje sytuację, w której coś odnosi się do dwóch osób w takiej samej mierze>>
    równie
   2. <<charakteryzuje sytuację, w której jeden obiekt lub zjawisko są takie same jak inne>>
    równie

PRZYKŁADY

 1. Jestem zadowolony, że mam Głuchą córkę, mamy dobry kontakt, jesteśmy na równi.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.1 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: TORS (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę