 L TORS
  1. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<charakteryzuje sytuację, w której coś odnosi się do dwóch osób w takiej samej mierze>>
    równie
   2. <<charakteryzuje sytuację, w której jeden obiekt lub zjawisko są takie same jak inne>>
    równie

PRZYKŁADY

 1. Jestem zadowolony, że mam Głuchą córkę, mamy dobry kontakt, jesteśmy na równi.