zaloguj się

 V PALCE5

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś świadomie wprowadza kogoś w błąd>>
    oszukać, fałszować

PRZYKŁADY

 1. Nawet jeśli oszukasz, to i tak policja ma twój numer PESEL i mogą ciebie sprawdzić i zabrać punkty.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: V (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: ŚRÓDRĘCZE (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę