 V PALCE5
    1. w użyciu czasownikowym:
      1. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś świadomie wprowadza kogoś w błąd>>
        oszukać, fałszować

PRZYKŁADY

  1. Nawet jeśli oszukasz, to i tak policja ma twój numer PESEL i mogą ciebie sprawdzić i zabrać punkty.