zaloguj się

 B FRONT_CIAŁO

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do ładu, w którym wszystko jest na odpowiednim miejscu>>
    porządek
   2. <<odnosi się do szkicu lub układu kolejności wykonania czynności>>
    plan
   3. <<odnosi się do następowania po sobie rzeczy, zdarzeń lub osób według ustalonego porządku>>
    kolejność
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do działania polegającego na tym, że ktoś zamierza zrobić coś w określonej kolejności>>
    planować
  3. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<określa występowanie w porządku następczym jeden po drugim>>
    po kolei

PRZYKŁADY

 1. Każdy ma kosz na śmieci, w blokach są nawet kosze do segregacji, aby zachować porządek i czystość.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: B (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę