zaloguj się

 B NOS

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś umożliwia innej osobie obejrzenie czegoś>>
    pokazać

PRZYKŁADY

 1. Oglądam stary, bardzo ciekawy i ładny film. Jest to dokument, który pokazuje jak w fabryce robią cukier.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: B (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: NOS (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę