zaloguj się

 Z PALCE3

  1. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<charakteryzuje obiekt mający cechy przeciwne w stosunku do cech danej rzeczy>>
    odwrotny
   2. <<charakteryzuje działanie, którego efekt jest przeciwny temu co się przewidywało>>
    odwrotny
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do działania polegającego na tym, że ktoś zmienia położenie swojego ciała w stosunku do pierwotnie zajmowanej pozycji>>
    odwrócić się

PRZYKŁADY

 1. Miś spał, gdy zadzwonił budzik. Spojrzał na niego, ale nie chciał wstać, odwrócił się na drugi bok i poszedł jeszcze spać.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PALCE - PALICZKI ŚREDNIE (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę