zaloguj się

1 2 3

 Z PALCE1

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do czyjejś opinii, poglądu, przekonania lub osądu>>
    zdanie
   2. <<odnosi się do zespołu wyrazów uporządkowanych według zasad gramatycznych>>
    zdanie

PRZYKŁADY

 1. Wymyśl kilka zdań w języku migowym.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: OPUSZKI PALCÓW (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę