zaloguj się

1 2

 B BRODA

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności, w której ktoś wyraża pozytywne emocje poprzez wyraz twarzy>>
    uśmiechać się
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do wyrazu twarzy wyrażającego pozytywne emocje>>
    uśmiech

PRZYKŁADY

 1. Proszę, uśmiechnij się do aparatu!

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: B (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: BRODA (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę