zaloguj się

 B1 DŁOŃ_WEW

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, ze ktoś oferuje lub zgłasza pomysł, projekt, zaproszenie>>
    proponować
   2. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś prosi kogoś o wzięcie udziału w jakimś przedsięwzięciu>>
    proponować
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do pisma skierowanego do władz z prośbą o coś>>
    podanie

PRZYKŁADY

 1. Zdobyłem już maturę i chcę studiować matematykę, którą lubię, na Uniwersytecie Warszawskim. Wiem, że to trudne, ale złożyłem dwa podania – jedno na UW, a drugie do Siedlec.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: B.1 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: WNĘTRZE DŁONI (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę