zaloguj się

 A2 FRONT_CIAŁO

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się dosytuacji, kiedy ktoś chwyta coś i nie wypuszcza tego z ręki>>
    trzymać
   2. <<odnosi się dosytuacji, kiedy ktoś trzyma coś w ręku i chodzi z tym przez dłuższy czas>>
    nosić
   3. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś posługuje się jakąś rzeczą>>
    używać
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do rzeczy, która była przez kogoś wykorzystana>>
    używany
   2. <<odnosi się do rzeczy, która nie jest nowa>>
    używany

PRZYKŁADY

 1. Często noszę aparat słuchowy, czasami udaje mi się usłyszeć śpiew ptaków.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: A.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę