zaloguj się

1 2

 B ŁOKIEĆ

  1. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do osoby lub rzeczy, która zajmuje skrajną, końcową pozycję w jakimś uporządkowaniu w przestrzeni lub czasie>>
    ostatni
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do momentu zatrzymania wszelkich działań>>
    koniec
  3. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<określa umiejscowienie czegoś lub kogoś na ostatnim miejscu>>
    na końcu

PRZYKŁADY

 1. Teraz jeszcze nie ma prawdziwych truskawek, ale są takie sztuczne truskawki w opakowaniach po 250 i 500 gramów. Przeważnie pod koniec maja i na początku czerwca pojawia się pełno prawdziwych truskawek.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: B (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: ŁOKIEĆ (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę