zaloguj się

1 2

 N PALCE5

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś przemieszcza się z jakiegoś miejsca do jakiegoś pomieszczenia lub innej lokalizacji>>
    wchodzić

PRZYKŁADY

 1. Kiedy świeci się światło nad drzwiami, to wiadomo, że nie wolno wchodzić do pomieszczenia, ponieważ promieniowanie jest szkodliwe. Trochę podobnie do tego, jak fotograf pojechał do Czarnobyla robić zdjęcia, wrócił i czuł się źle. Nie wolno wystawiać się na promieniowanie.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: N (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: ŚRÓDRĘCZE (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę