zaloguj się

 Z TORS1

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do potomstwa tych samych rodziców>>
    pokolenie
   2. <<odnosi się do ogółu ludzi urodzonych i żyjących w tej samej epoce>>
    pokolenie
   3. <<odnosi się do ogółu zasad postępowania, obyczajów, poglądów i informacji przechodzących z pokolenia na pokolenie>>
    tradycja

PRZYKŁADY

 1. W Polsce dawniej było gorzej, ponieważ była pod zaborami Niemiec, Austrii i Rosji. Każde z tych państw ma inne tradycje. Niewola trwała 120 lat, a teraz każda część Polski ma z tego powodu inne tradycje.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: KLATKA PIERSIOWA (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę