zaloguj się

 A2 FRONT_CIAŁO

 1. o dużej sile (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do osoby lub rzeczy o dużej sile lub rzeczy o silnym działaniu>>
    mocny
 2. o intensywności (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<charakteryzuje zjawisko lub stan występujące z niezwykłą intensywnością>>
    bardzo
   2. <<charakteryzuje zjawisko lub stan, w trakcie których dana osoba lub rzecz wywołuje u nadawcy bardzo silną reakcję, np. podziw, strach, obrzydzenie>>

PRZYKŁADY

 1. o dużej sile
 2. Słyszący smarkacze są mocni w siatkówkę, posyłają mnóstwo piłek, wygrali z nami 3:0.

 3. o intensywności
 4. Ten facet ma bardzo dużo pieniędzy, jest bogaty.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: A.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę