zaloguj się

 5 FRONT_CIAŁO

  1. w użyciu autonomicznym:
   1. <<służy do wyrażenia tego, że nadawca nie jest pewny, czy stan rzeczy, o którym jest mowa, jest prawdziwy, czy nie>>
    nie wiadomo
   2. <<służy do wyrażenia, że nadawca nie ma pewności co do tego, jak rozwinie się sytuacja>>
    nic nie wiadomo
  2. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, którą nadawca określa jako raczej niekorzystną>>
    nie bardzo , tak sobie

PRZYKŁADY

 1. Nienawidzę kroić cebuli, bo zawsze płaczę. Inne warzywa lubię kroić, ale cebuli nie bardzo. Tak samo nie lubię jeść surowej cebuli.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: 5 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę