zaloguj się

 E TORS1

 1. o nawyku (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do zjawiska oswojenia się z czymś lub przystosowania do czegoś>>
    przyzwyczajenie
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do osoby oswojonej z czymś lub przystosowanej do czegoś>>
    przyzwyczajony
 2. o działaniu (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do ogółu zdobytych wiadomości, umiejętności i przeżyć>>
    doświadczenie
   2. <<odnosi się do sposobu uczenia się zawodu przez wykonywanie konkretnych działań pod opieką doświadczonej osoby>>
    praktyka zawodowa
   3. <<odnosi się do działania wykonywanego przez kogoś regularnie w określonej sytuacji>>
    praktyka
   4. <<odnosi się do ogólnie przyjętego sposobu wykonywania jakichś czynności>>
    praktyka

PRZYKŁADY

 1. o nawyku
 2. Dobrze jest być zarejestrowanym w jednej przychodni lekarskiej, przyzwyczajenie ułatwia kontakt.

 3. o działaniu
 4. Zdałem egzamin z teorii na prawo jazdy, ale praktykę oblałem.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: E (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: KLATKA PIERSIOWA (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę