zaloguj się

1 2

 Z BRODA

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do ruchomego narządu w jamie ustnej, używanego do jedzenia i do produkowania dźwięków mowy>>
    język
   2. <<odnosi się do zbioru słownictwa i gramatyki, którymi posługuje się grupa ludzi>>
    język
   3. <<odnosi się do charakterystycznych dla jakiejś osoby lub epoki cech sposobu porozumiewania się i tworzenia tekstów>>
    język, styl

PRZYKŁADY

 1. We wtorki pracuję od dziesiątej do szóstej, od szóstej trzydzieści do ósmej mam kurs języka norweskiego.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: BRODA (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę