zaloguj się

1 2

 H RAMIONA

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś osiąga z czegoś jakiś pożytek lub zysk, lub czerpie korzyść, zwykle nadmierną, z działań innej osoby>>
    wykorzystać
   2. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś nakłada na kogoś innego zobowiązanie niewspółmierne do oferowanego za nie wynagrodzenia>>
    wyzyskać, wyzyskiwać
   3. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś udostępnia komuś swoja własność na jakiś określony czas i po upływie tego czasu oczekuje jej zwrotu>>
    pożyczać
   4. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś otrzymał od kogoś coś w użytkowanie na pewien czas, ale po upływie określonego czasu musi to zwrócić, np. pieniądze>>
    pożyczać

PRZYKŁADY

 1. Gdy nie ma pracy źle jest siedzieć w domu, lepiej pójść na studia i wykorzystać państwowe pieniądze.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: H (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: BARK (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę