zaloguj się

 B GŁOWA

 1. o zachowaniu (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś pozdrawia kogoś przy spotkaniu>>
    witać
   2. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś, przyjmując kogoś, okazuje mu życzliwe uczucia>>
    witać
 2. o uczuciu (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do poczucia godności osobistej, dobrego imienia>>
    honor
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<określa zachowanie nacechowane uczciwością i szacunkiem lub altruizmem>>
    honorowy
   2. <<określa człowieka, którego postępowanie jest zgodne z zasadami sprawiedliwości i uczciwości>>
    honorowy

PRZYKŁADY

 1. o zachowaniu
 2. Dawniej Głusi nie migali "dzień dobry", tylko "witaj".

 3. o uczuciu
 4. Mój brat ma cztery płyty pod tytułem "Czas honoru".

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: B (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: TWARZ (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę