zaloguj się

 A4 TORS

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś zgłasza,że ma zupełnie inne zdanie na jakiś temat i nie zgadza się z innym zdaniem wyrażonym na dany temat lub z zaistniałą sytuacją>>
    sprzeciw
   2. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś formułuje wobec kogoś opinię obciążającą reputację danej osoby>>
    zarzut
  2. w użyciu przyimkowym:
   1. <<służy wskazaniu, że mowa jest o opozycji lub sprzeciwowi w stosunku do jakichś osób, zjawisk, poglądów, zachowań>>
    przeciw

PRZYKŁADY

 1. Zauważyłam, że w pracy słyszący mają lepiej, odpoczywają, a ja ciężko pracuję. Sprzeciwiłam się szefowi, który powiedział, że jak mi się nie podoba, to mogę zrezygnować. Co miałam zrobić?

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: C.6_2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: TORS (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę