zaloguj się

 A3 FRONT_CIAŁO

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do ustroju politycznego, opierającego się na tym, że władzę w nim sprawują osoby wybrane przez większą część społeczeństwa uprawnioną do głosowania>>
    demokracja
   2. <<odnosi się do państwa, w którym władzę sprawują osoby wybrane przez większą część społeczeństwa uprawnioną do głosowania>>
    demokracja

PRZYKŁADY

 1. Kolega przyjechał z Niemiec do Polski i powiedział, że tu zmiany demokracji nie będzie, tu będzie podobnie jak jest w Rosji.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: A.3 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę