zaloguj się

 B1 TORS1

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do nieistniejącego już państwa na południu Europy, z którego wyodrębniły się dwa państwa: Serbia i Czarnogóra>>
    Jugosławia
   2. <<odnosi się do obywatela Jugosławii>>
    Jugosłowianin
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do wszystkiego, co ma związek z Jugosławią>>
    jugosłowiański

PRZYKŁADY

 1. Istniejącej w czasach komunizmu Jugosławii już nie ma, rozpadła się na Słowenię, Serbię, Chorwację i inne państwa.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: B.1 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: KLATKA PIERSIOWA (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę