zaloguj się

 Z NOS

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do rośliny o wysokich, wiotkich pnączach, których nasiona rozwijają się w podłużnych strąkach, także do nasion tej rośliny>>
    groch

PRZYKŁADY

 1. Harcerze często jedzą zupę grochową.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: NOS (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę