zaloguj się

 Z PALCE5

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do możliwych niekorzystnych efektów jakiegoś działania, podejmowanego ze względu na spodziewane korzyści>>
    ryzyko
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś podejmuje działanie, którego wynik jest trudny do przewidzenia>>
    ryzykować

PRZYKŁADY

 1. Pamiętam, że gdy uczyłem się jeździć na nartach lepiej było jeździć dużymi łukami, powoli, na wprost jedzie się szybko. Jeździłem łukami, uważając na nadjeżdżających z góry i przepuszczając ich. Gdy tak jechałem i ktoś podjeżdżał blisko mnie to było spore ryzyko i musiałem uważać, gdy przejeżdżał szybko blisko mnie i kontynuowałem moje zakręty.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: ŚRÓDRĘCZE (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę