zaloguj się

 A4 FRONT_CIAŁO

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że jedna maszyna przy pomocy linki i haka przemieszcza drugą maszynę, która pozbawiona jest własnego napędu>>
    holować
   2. <<odnosi się do czynności polegającego na tym, że ktoś usiłuje przesunąć jakąś rzecz, działając z dużą siłą w kierunku do siebie>>
    ciągnąć

PRZYKŁADY

 1. W Warszawie widziałem bardzo dużo holowanych samochodów, nie było dnia, żebym nie widział jak ktoś kogoś holuje.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: C.6_2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę