zaloguj się

1 2

 5 FRONT_CIAŁO

 1. o starych budynkach (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do budynku lub obiektu architektonicznego, który ma wartość historyczną>>
    zabytek
 2. o przemianach (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do zjawiska transformacji w różnych przejawach życia społecznego>>
    reforma
 3. o braku stałości (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do aktu przeobrażenia lub wpływania na wygląd, stan lub charakter rzeczy lub obiektów>>
    zmienić
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności, polegającej na tym, że ktoś przeobraża wygląd jakiegoś obiektu lub wpływa na jakiś stan rzeczy>>
    zmiana
 4. o zdrowiu (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do szeregu zabiegów leczniczych i usprawniających mających na celu przywrócenie choremu sprawności fizycznej lub psychicznej a także w przystosowaniu się do zmienionych warunków życia>>
    rehabilitacja

PRZYKŁADY

 1. o starych budynkach
 2. Słyszący i Głuchy razem jechali autobusem i dotarli do Włoch, a tam zwiedzali dużo zabytków.

 3. o przemianach
 4. Chodzą plotki, że w Ministerstwie Edukacji będzie dużo reform szkolnictwa.

 5. o braku stałości
 6. W Gdyni zaszło dużo zmian, dawno jej nie widziałam, a tu wyrosło wiele budynków i miasto się rozwinęło.

 7. o zdrowiu
 8. Chodzę na rehabilitację i ona dużo mnie kosztuje.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: 5 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę