zaloguj się

 C TORS

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do osoby, której praca polega na gaszeniu pożarów i przeprowadzaniu akcji ratowniczych>>
    strażak
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś rozprowadza płyn z gumowego węża pod ciśnieniem po jakieś powierzchni>>
    podlewać wodą

PRZYKŁADY

 1. Praca strażaka polega na gaszeniu wypadków samochodowych oraz pożarów domów, czy lasów.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: C (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: TORS (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę