zaloguj się

 Z2 TORS

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś odczuwa ogromny ból fizyczny lub psychiczny>>
    cierpieć, męczyć się

PRZYKŁADY

 1. Moja żona ma rentę, ja emeryturę, siedzimy spokojnie w domu, jesteśmy zdrowi, nic nas nie męczy.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.5 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: TORS (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę