zaloguj się

 E RAMIONA

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do sztuki upiększania i pielęgnowania ciała i włosów>>
    kosmetyka
   2. <<odnosi się do zabiegu mającego na celu nadawania czemuś estetycznej szaty zewnętrznej, np. upiększanie czegoś>>
    kosmetyka

PRZYKŁADY

 1. Moim marzeniem jest podjęcie studiów na kierunku kosmetyka.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: E (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: BARK (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę