zaloguj się

 B FRONT_CIAŁO

  1. w użyciu zaimkowym:
   1. <<charakteryzuje sytuację, kiedy jakieś działanie, zjawisko lub proces ma mieć miejsce w nieokreślonej dokładnie przyszłości>>
    zawsze

PRZYKŁADY

 1. Kiedyś może będę studiować matematykę.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: B (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę