zaloguj się

 A2 PALCE5

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do grupy społecznej, którą stanowią małżonkowie i dzieci lub inne osoby związane pokrewieństwem>>
    rodzina

PRZYKŁADY

 1. Kultura Francji jest taka, że nie wolno wchodzić komuś do domu bez uprzedzenie, tak nie wypada. Na pierwszym miejscu, najważniejsza jest rodzina.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: A.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: ŚRÓDRĘCZE (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę