zaloguj się

 5 RAMIONA

 1. o cesze (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<charakteryzuje sytuację, w której jakieś działanie przynosi niezadowalające efekty>>
    gorzej
 2. o nieistnieniu (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do obiektów lub osób, które nie istnieją>>
    brak
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której jakaś osoba lub rzecz nie istnieją lub, mimo czyichś oczekiwań, nie znajdują się w jakimś miejscu. >>
    brakować
   2. <<odnosi się do sytuacji, w której czegoś nie ma w wystarczającej ilości>>
    brakować

PRZYKŁADY

 1. o cesze
 2. Polska miała gorzej – była pod zaborami Rosji i Niemiec. Polska była w niewoli sto dwadzieścia lat.

 3. o nieistnieniu
 4. Zawiadomiłem lekarza o braku tłumaczy, a ich pomoc jest potrzebna.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: 5 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: BARK (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę